top of page

Tréning modulok

A távoli és hibrid munkavégzés során felszínre kerülő és hangsúlyossá váló kihívások

Távoli munkavégzést támogató eszközök

Az irodában alkalmazott eszközök átültetése az online térbe - ingyenes webinar

Kinek releváns: minden távoli munkavégzésben dolgozó munkatárs

Webinár hossza: 1.5 óra

Hogy lehet a feladatok nyomon követését egyszerűen szimulálni online? Hogy ötletelhetünk, brainstormingolhatunk együtt a virtuális térben? Hogy lehet könnyen összeállítani, láthatóvá tenni olyan fontos csapat információkat, amik eddig az irodai falon voltak (pl. csapatnormák, szabadságok, Definition of Done, stb.)

Az ingyenes webináron mutatunk néhány hasznos tippet, hogy milyen online szoftverek segítségével lehet a távoli csapatmunka hatékonyságát megőrizni. Bemutatott eszközök: miró, Trello


 

Hatékony munkaszervezés

Személyes hatékonyság

Kinek releváns:  minden távoli munkavégzésben dolgozó munkatárs

Tréning időtartama:  3 óra

A tréning rávilágít a hatékonyság és hatásosság közötti különbségre és ráirányítja a figyelmet a célok elérése szempontjából valóban fontos feladatok kiválasztására, különös hangsúlyt helyezve az otthonról történő, online munkavégzés okozta kihívásokra.  

A tréning célja, hogy a résztvevők megismerkedjenek a halogatás lehetséges okaival, valamint a kontextusváltás okozta hatékonyság vesztéssel és megoldási technikákat sajátítsanak el. Tippeket adunk a konstruktív nemet mondásra és kitérünk arra is, hogyan lehet összpontosítani az időnket, energiánkat, és egyéb erőforrásainkat (getting things done elv). Ismertetünk olyan online eszközöket, amelyek hatékonyan segítik a távoli munkavégzést, úgy, mint pomodoro, Todoist, stayfocused, stb. 

A tréning elvégzésével a résztvevők képesek lesznek hatékonyan szervezni feladataikat, megtartani a fókuszt a valóban fontos feladatokon és könnyen használható eszközöket kapnak a távoli munkavégzés okozta kihívások megoldásához.

 

Priorizálási technikák

 

Kinek releváns:  csapat vezetők, product ownerek

Tréning időtartama:  2 óra

Hosszú feladatlistákon (agilis működés esetén backlog) dolgozó csapatokban kihívást jelenthet a vezető számára, hogy meghatározza a feladatok prioritási sorrendjét, ugyanakkor ez nagyban meghatározza a csapat eredményes működését,  így a feladatlista/backlog managementbe fektetett munka hamar és bőségesen megtérül. 

A tréning célja, hogy bemutasson néhány eszközt, melynek segítségével rövidebb idő alatt, könnyebben és hatékonyabban tudunk priorizálni, azok alkalmazási területeivel együtt: Halasztás költsége/MoSCoW/KANO/Relatív súlyozás/HiPPo

A tréning elvégzésével a résztvevők képesek lesznek kiválasztani a megfelelő eszközt feladataik (agilis működés esetén a backlog) hatékony priorizálásához, valamint összehasonlítani a különböző technikákat, így mélyebb megértést szerezve az alkalmazási területekre vonatkozóan.

 

Döntéshozás, delegációs mátrix – fókusszal a távoli munkavégzésre

Kinek releváns:  csapatban dolgozók és vezetők

Tréning időtartama:  2 óra

A delegálási szintek meghatározása segít a felelősségi körök tisztázásában, és hathatós eszközt nyújt a konfliktus helyzetekben való navigáláshoz. Egyértelműsíti, hogy milyen esetekben célszerű a csapat felhatalmazása, ezzel biztosítva, hogy önállóan tudjon dolgozni a vezető távollétében vagy távmunka esetén is. Emellett meghatározza a legszükségesebb kapcsolódási pontokat, ezzel lecsökkentve a felesleges egyeztetéseket. 

A tréning célja, hogy kézzelfogható delegációs technikákat és frameworköket adjon a résztvevőknek, gyakorlati példákon bemutatva, hogy mikor melyik eszközhöz érdemes nyúlnia egy vezetőnek. Emellett a tréning során kitérünk a nem teljeskörű informáltság esetén meghozásra kerülő döntésekre, valamint a döntést elősegítő információk beszerzésének fontosságára. 

A tréning elvégzésével a résztvevők képesek lesznek különbséget tenni a delegációs szintek között és hatékony segítséget kapnak ezen szintek és döntési jogkörök kiválasztásában.


 

Érintettek kezelése és tárgyalási technikák

 

Kinek releváns: sales managerek, product ownerek,  project managerek, vezetők

Tréning időtartama:  2 óra

A változó piaci körülmények arra késztetik a szereplőket, hogy újra gondolják a már meglévő partneri szerződéseiket, valamint új partneri lehetőségeket keressenek. Ezért minden eddiginél fontosabb, hogy a megbeszélések során hatékony tárgyalási technikákat használjunk és megfelelő alkupozícióba kerüljünk, főként, hogy ezen megbeszélések legnagyobb része az online térben, így új készségeket igénylő módon történik.

A tréning célja, hogy a résztvevők megismerjék a disztributív/nyerő és az integratív tárgyalási technikák közti különbséget elméleti és gyakorlati szinten is. 

A tréning elvégzésével a résztvevők képesek lesznek a vállalati értékeik mentén kialakított, tárgyaló partnerre szabott stílus alkalmazására. Megismerkednek a hallgatás művészetével és hogy hogyan irányítsák a segítségével a beszélgetések menetét. 

Remote csapatok együttműködése

Távoli munkavégzés: kihívások és megoldások

 

Kinek releváns: minden távoli munkavégzésben dolgozó munkatárs

Tréning időtartama: 8 óra - kétszer fél nap

A már összeszokott csapatok számára is meglepő kihívásokat rejt az új otthoni munkavégzés. Az emberi kontaktus hiánya, a megváltozott kommunikációs csatornák és a bizonytalanság érzése befolyásolják egy csapat, és maga az egyén eredményességét is. 

A tréning célja, hogy az általunk eddig tapasztalt és a résztvevők által felvázolt kihívásokra olyan eredményes megoldási javaslatokat találjunk, amik kivitelezésével javulhat a mindennapi munkavégzésünk hatékonysága és a közérzetünk is. 

A tréning elvégzése által a résztvevők megismernek több olyan online eszközt és gyakorlatot ami segít a priorizációban és munkájuk transzparenssé tételében. A feladatok nyomon követésére használható Trello és Jira eszközöket mutatjuk be részletesebben, valamint a scrum módszertanból ismert tervezés és napi standup ceremóniákat adaptálhatóságát nem csak agilis környezetben. 

 

Hatékony kommunikáció alapjai a távoli munkavégzés során

 

Kinek releváns: bárki számára aki úgy érzi, hogy a kommunikációs stílusát szeretné fejleszteni

Tréning időtartama:  4 óra

A jelenlegi digitális világban megváltoznak a kommunikációs csatornák, a távoli munkavégzés során gyakoribbak lehetnek a félreértések, a valódi figyelem hiánya, amit az online tér adotta limitációk csak tovább rontanak. 

A tréning célja ezeknek a kommunikációs kihívásoknak leküzdése az által hogy a  tréning elvégzésével a résztvevők képesek lesznek különfajta hatékony kommunikációs technikák (pl. Minto piramis) használatára. A résztvevők megtanulnak tömör, világos és logikus üzeneteket átadni, hatásos prezentációkat készíteni és kihasználni az „aktív hallgatás” előnyeit.

 

Konfliktus navigáció és csapatdinamika

 

Kinek releváns: mindenki, aki konfliktuskezelési technikákat szeretne elsajátítatni

Tréning időtartama: 4 óra

Mindennapjaink része az, hogy konfliktusokat kezelünk, viszont az online tér adta lehetőségek a konfliktusok értelmezését és kezelését meg tudja nehezíteni. Van olyan hogy egészséges mennyiségű konfliktus? A konfliktusok közül melyek építőek és melyekre kell külön figyelnünk, hogy ne álljanak elő háborús helyzetek?

A tréning célja, hogy mélyebben megismerjük a konfliktusokat és azok természetét. 

A tréning elvégzésével a résztvevők képesek lesznek megérteni és navigálni a környezetükben lévő konfliktusok között, miközben megismerik a konfliktusok pozitív hatásait csapat dinamikai szempontból. 

 

Erőszakmentes kommunikáció

 

Kinek releváns: Csapatokban dolgozó egyéneknek (kiemelt fontosságú, ha távmunkában dolgoznak), újonnan alakult squad-oknak, összeszokott csapatokhoz dedikált, újonnan kinevezett vezetőknek

Tréning időtartama: 4 óra

Az interakciók digitális platformokra történő átállásával még inkább fontossá vált, hogy a csapatok és a munkavállalók kiemelten figyeljenek egymásra a napi együttműködés sikeres fenntartása érdekében. A személyes módon történő kommunikáció tartós kizárása a csapaton belüli konfliktusok megnövekedett forrásává válhat 

A tréning célja megismertetni a résztvevőkkel az erőszakmentes kommunikáció megközelítését, alapértékeit, filozófiáját, és tapasztalati tanulás által fejleszteni az önkifejezésre, a megfigyelésre, illetve az érzések és gondolatok szétválasztására vonatkozó készségeket.

A tréning elvégzésével a résztvevők képesek lesznek azonosítani a csapaton belüli kommunikációs feszültségek gyökerét, transzparenssé tenni azokat, és az e tudásból eredő potenciált realizálni.

 

Visszajelzések fontossága 

 

Kinek releváns: line managerek, product ownerek, scrum masterek

Tréning időtartama: 4 óra

Az agilis módszertanok egyik kiindulópontja a folyamatos visszajelzés és az ebből való tanulságok beépítése. A munkavállalók számára kulcsfontosságú, hogy munkájukra folyamatos visszajelzést kapjanak, ezzel biztosítva szakmai fejlődésüket. A scrum ceremóniákban visszatérő elem, hogy reflektálunk magunkra, visszajelzést kérünk a megrendelőinktől és az ügyfeleinktől amilyen gyakran csak lehet. Ez viszont egy új helyzetet eredményez a munkavállalók napi működésében is, ezért fontos hogy a megfelelő formában és időben legyenek átadva ezek a meglátások, hogy valós értéket tudjunk általuk teremteni. 

A tréning célja, hogy megértsük hogy a konstruktív visszajelzés alapvető építőköve a folyamatos fejlődését előirányzó kultúrának. A tréning első részében megismerhetjük a pozitív, konstruktív visszajelzésekre épülő vállalati kultúra elemeit, ahol a pszichológiai biztonság és a sebezhetőség kettőse segíthet kialakítani egy erősebb csapatot. Erre építve pedig a résztvevők megtanulnak különböző fejlődés fókuszú visszajelzési technikákat.  

 

Facilitációs technikák – fókusszal a távoli munkavégzésre

 

Kinek releváns: scrum masterek, projekt managerek, team asszisztensek

Tréning időtartama:  3 óra

A tréning során a résztvevők megismerkednek különböző facilitátori technikákkal, melyek megfelelő használata esetén szignifikánsan növelhető a megbeszélések hatékonysága.

A tréning célja, hogy a megszokott facilitációs technikák mellett a résztvevők megismerkedjenek pár online eszközzel, amelyek segítségükre lehetnek a távoli munkavégzés során.

A tréning elvégzésével a résztvevők képesek lesznek az online térben hatékony és valódi értéket szállító megbeszéléseket tartani, tudatosan használni a facilitátori jelenlétet és felépíteni akár egy egész napos megbeszélés sorozat struktúráját is. 

Motiváció és készségfejlesztés

Személyes  motivációk - Hogyan erősítsd meg a munkavállalók motivációját?

 

Kinek releváns: Vezetőknek, illetve min. 2-3 hónap agilis tapasztalattal rendelkező product ownerek, scrum masterek, agile coach-ok

Tréning időtartama: 4 óra

Egy vezetőnek kiemelt szerepe van a hozzá tartozó csapattagok bizonytalanságérzetének csökkentésében. A krízisből eredő turbulens környezetben a munkavállalók egyéni motivációi szintén változnak/változhatnak, olykor összeegyeztethetetlen irányokba. Vezetőt próbáló feladat az egyéni motivációk megismerése, megértése és összehangolása a szervezeti életképesség megalapozása és fenntartása szempontjából.

A tréning célja különbséget mutatni a külső és belső motivációs tényezők között, rávilágítani, hogy a motivációs elméletek miért és hogyan játszanak kulcsfontosságú szerepet az egyéni teljesítmények alakulásában, valós és szimulált problémák közös feldolgozásán keresztül.

A résztvevők a tréning elvégzése után képesek lesznek alkalmazni az elsajátított technikákat, eszközöket a saját csapatuk körében, melyek erősítik a vezető és a csapattagok összehangolt működését.

 

Coaching szemléletű vezetés

 

Kinek releváns: Csapatvezetők (People Leader), újonnan kinevezett vezetők, változásvezetés területén dolgozó szakemberek, vezetői képességek fejlesztésére törekvő egyének

Tréning időtartama: 4 óra

Inkább a bizonytalanságot okozó tényezők csökkentésével kapcsolatban igényelnek fokozott vezetői közreműködést, mely feladat a vezetői szerep és eszköztár átértékelését és olykor kiegészítését igényli. 

A tréning célja, hogy a résztvevők a vezetői szereppel kapcsolatos prekoncepciók csoportos feldolgozása során nyitottá váljanak a különböző coaching eszközök megismerésére és a szituációfüggő gyakorlati alkalmazhatóságuk tudatosítására a vezetői eszközkészletük bővítése érdekében. Az alkalom során kiemelt fontosságú teret kap a “servant leadership”, mint egy meglehetősen absztrakt fogalom értelmezése, figyelmet fordítva az ezen a megközelítésen alapuló vezetés rövid (azonnal érvényesülő) és hosszú távú előnyeire.

A tréning elvégzésével a résztvevők képesek lesznek újraértékelni saját vezetői gondolkodásmódjukat és működésüket a coaching szemléletű vezetés értékei alapján. Megfelelő alappal lesznek ellátva, hogy fejlesszék és gyakorolják szokásaikat a felhatalmazó, bevonó, fejlesztői fókuszú vezetői stílus napi képviselete érdekében.

 

Helyzetfüggő vezetés és csoportdinamika 

 

Kinek releváns: Csapatvezetők (People Leader), újonnan kinevezett vezetők, változásvezetés területén dolgozó szakemberek, vezetői képességek fejlesztésére törekvő egyének

Tréning időtartama: 4 óra

A minden helyzetben tökéletesen alkalmazható vezetői stílus (még mindig) nem létezik. A csapatok és egyének fejlődési szakaszaik során különböző vezetői támogatást igényelnek, így a csoportdinamikára érzékeny, figyelmes vezető az adott szituációhoz és/vagy személyhez illő vezetői és kommunikációs stílust választja. Gyakran még a tapasztalt, érett vezetők számára is kihívást jelent a megfelelő eszköz (vezetői stílus) kiválasztása, és annak a szituációhoz köthető megfelelő alkalmazása.

A tréning célja, hogy a résztvevők befogadóvá váljanak a csoportdinamika különböző szakaszainak megismerésére, esettanulmányokon keresztül tudatosítsák és azonosítsák az eredményekre és a csapaton belüli szerepszükségletekre gyakorolt hatásának fontosságát, illetve konceptuális készségeiket fejlesszék a változás irányításával kapcsolatban.

A tréning elvégzésével a résztvevők képesek lesznek tudatosabban figyelni és kezelni a szükségletek dinamikájából eredő változási nehézségeket, illetve a megfelelő kommunikációs stílus kiválasztásával és alkalmazásával a szervezeti célokkal összhangban vezetni és inspirálni a csapat tagjait.

bottom of page