top of page

Tréning modulok

Dinamikusan változó, komplex környezet és ügyféligények okozta kihívások

Innováció Design Thinking és agilis eszközök segítségével 

Design Thinking

 

Kinek releváns:  termékfejlesztők, digitális termékkel rendelkezők, product ownerek

Tréning időtartama

  • Minitréning: 3 óra
  • Alapozó képzés - design sprinttel kiegészítve: 2 nap

A Design Thinking egy ügyfél-központú probléma megoldási szemlélet, módszertan és eszköztár. Egy olyan iteratív folyamat, amelynek célja, hogy minél inkább a felhasználók igényeinek megfelelő termékeket és szolgáltatásokat fejlesszünk. 

A Design Thinking tréning célja, hogy megismertesse a résztvevőket a Design Thinking alapvetéseivel, folyamataival és eszköztárával, és gyakorlati példákon és feladatokon keresztül segítse ezek elsajátítását. 

A tréning elvégzésével a résztvevők képesek lesznek megfelelő, ügyféligényekhez illeszkedő termékek és szolgáltatások megvalósítható koncepcióinak kidolgozására.

MVP a gyakorlatban és a Lean Startup

 

Kinek releváns: Termék és szolgáltatásfejlesztők, product owner-ek 

Tréning időtartama: 4 óra

A piaci tapasztalatok alapján elmondható, hogy egy ötlettől (business idea) a megvalósításig - értékteremtésig a termék-és szolgáltatásfejlesztő csapatoknak számos megpróbáltatáson kell keresztül menniük, s e törekvések csak elenyésző arányban válnak sikertörténetté. A változó ügyféligények minél pontosabb megértése, és gyorsabb kiszolgálása mára már túlmutat a hagyományos fejlesztési paradigmán (tervezés – végrehajtás – ellenőrzés lineáris folyamata), így a minél személyreszabottabb értékinnovációt képviselni törekvő csapatok esetében korszerűbb megközelítés alkalmazása szükséges.

A tréning célja, hogy megismertesse a Lean Startup módszertant és alapelveket a résztvevőkkel, bemutassa, hogyan lehetséges még az extrém bizonytalan feltételek között is a valós problémákra megoldást nyújtó termékek/szolgáltatások sikeres kifejlesztése, illetve a különbségtétel gyakorlati példákon keresztüli szemléltetése a minimális életképes termék (MVP: Minimum Viable Product) és a minimális piacképes termék (MMP: Minimum Marketable Product) koncepció megfelelő és téves értelmezése között. 

A tréning elvégzésével a résztvevők képesek lesznek ötletek és hipotézisek felállítására és azok minél korábbi validálására, prototípusok vállalati környezetben történő fejlesztésére és tesztelésére potenciális ügyfelek visszajelzései alapján.

Stratégia, vízió alkotás és implementáció

Stratégia és vízió alkotás és implementáció

 

Kinek releváns: közép és felsővezetők

Tréning időtartama: 4 óra

A vezető vizionárius szerepében átadja a szervezetben illetve csapatban dolgozó munkatársaknak a vállalat hosszú távú vízióját, ebben a csapat és az egyén által betöltött szerepet és motiválja a csapattagokat a közös vízió irányába. Biztosítja, hogy a csapat céljai és tevékenysége összhangban legyenek a vállalat hosszú távú célkitűzéseivel. 

 

A tréning célja, hogy megismertesse a résztvevőkkel a vízió és a misszió különbségeit, a jó vision statement jellemzőit, valamint bepillantást nyújt a stratégiaalkotás irányelveibe. A résztvevők megismerkednek a vision board eszközével, illetve a motiváló és érhető célok megfogalmazásához áttekintjük a SMART és CLEAR célmeghatározási technikákat, valamint az agilis szervezetekben alkalmazott OKR-ek rendszerét. 

A résztvevők a tréning elvégzésével megismerhetik a jó célkitűzések módját, a vízió alkotás és az ehhez kapcsolódó kommunikáció fontosságát és technikáit. A tréningen alkalom nyílik a saját vízió megfogalmazására, pontosítására.

 

Innovációt és vállalkozói kedvet elősegítő vállalati menedzsment 

 

Kinek releváns: felső és középvezetők, product ownerek, termékfejlesztők

Tréning időtartama: 4 óra

A gyorsan változó, bizonytalan és komplex környezet a legtöbb céget rákényszeríti arra, hogy innovatív megoldásokkal lépjen ki a piacra illetve, hogy folyamatainak fejlesztésével képes legyen a gyors és hatékony változáskezelésre.

A tréning célja, hogy bemutassa a résztvevők számára az innováció és a vállalkozó szellemiség fontosságát, az innováció különböző típusait, az innovációs stratégia kialakításának mikéntjét. A tréningen választ adunk arra, hogyan érdemes értékelni a korai ötleteket, és hogy milyen feltételek szükségesek ahhoz, hogy innovatívvá váljon és innovatív maradjon a szervezet.

A tréning elvégzésével a résztvevők átfogó megértést szereznek az innováció fogalmáról és készségeket sajátíthatnak el annak gyakorlati alkalmazásához, a vállalkozó kedv serkentéséhez szervezetükben. Új szempontot ismernek meg az innovációs stratégia és az innovációs portfólió fontosságáról.


 

 

Termék vízió, Vision board, Business model canvas

 

Kinek releváns: termékfejlesztők, product ownerek, vállalkozók, startupperek

Tréning időtartama: 4 óra

A jól megfogalmazott termék vízió és a kidolgozott, validált termék koncepció  sikeres piacra lépést biztosít és motiváló a csapattagok számára is. A gyorsan változó környezet a termék vízió kidolgozásának magabiztos használatát igényli.

A tréning célja, hogy megismertesse a résztvevőkkel a termék vízió fontosságát a product roadmap-et és a business model canvas technikát, amely új termékek és üzleti modellek kialakításához alkalmazható sablon, tartalmazza a termék/üzleti modell értékajánlatát, vevőit, környezetét és pénzügyi aspektusait. 

A tréning során gyakorlati segítséget adunk a megfelelő vízió kialakításához és az üzleti modell választáshoz, úgy mint Vision box és a Kano model. 

A tréning elvégzésével a résztvevők képesek lesznek gyakorlatban használni a tanult modelleket saját termékeik víziójának kidolgozására, validálására és kommunikálására. 

 


 

 

Üzleti érték és ügyfélérték teremtés

 

Kinek releváns:  termékfejlesztők, digitális termékkel rendelkezők, product ownerek

Tréning időtartama:  4 óra

Olyan termék és projekt specifikus ötletek felszínre hozását segíti elő, melyek kölcsönösen értékteremtőek mind a vállalat, mind az ügyfelek számára. 

A tréning célja, hogy a résztvevők  megismerjék az üzleti érték teremtés és az ügyfél érték feltérképezésének és mérésének módját. Továbbá olyan technikákat sajátítsanak el, amelyek révén képesek lesznek ezeket meghatározni (pl. value stream mapping, Customer Lifetime Value, Total Customer Benefit, Total Customer Cost meghatározás).

A tréning elvégzésével a résztvevők képesek az üzleti értékteremtés különböző formáit, új ügyfélérték feltárási és mérési módokat alkalmazni. 

bottom of page